Monday, 4 February 2013

ഹൃദയത്തിലോരായിരം പൂക്കള്‍ വിടരുംപോലെ ......
ഈ പ്രണയം......മന്ദമാരുതനില്‍ ആ മൃദു ദലങ്ങള്‍ നൃത്തം വയ്ക്കുന്നു.....ആ ഇളം കാറ്റിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന പരിമളം !! ഹാ !!എത്ര സുന്ദരം എന്നിലെ സ്നേഹത്തിനു ഒരു പുതു ജീവന്‍ വന്നപോലെ....

No comments:

Post a Comment